Słowniczek.

Wyrazy związane z jukami.

- A -
Agawowate - rodzina sukulentów liściowych lub drzew do zalicza się juki , należąca do rzędu agawowców.  (źródło - Wikipedia)
- B -
#
- C -
#
- D -
#
- E -
#
- F -
#
- G -
#
- H -
#
- I -
#
- J -
Jukka, juka - patrz Yucca.
- K -
Krępla - polska nazwa określająca jukę nadana przed wojną. Obecnie jednak rzadko używana na korzyść spolszczonej nazwy łacińskiej.
Kserofity, rośliny sucholubne, kserofilne - rośliny przystosowane (fizjologicznie i anatomicznie) do życia w suchych miejscach takich jak step, pustynia, półpustynia, wydmy, piaski. (źródło - Wikipedia)
- L -
#
- M -
#
- N -
Nawadnianie podsiąkowe - sposób nawadniania użytków zielonych polegający na spiętrzaniu wody w rowach odwadniających, wskutek czego woda przesiąka do gleby powodując jej pełne nawilżenie. (źródło - Wikipedia)
- O -
#
- P -
Prodoxidae - rodzina, do której należy ćma, która w środowisku naturalnym juk zapyla je. Ćmy te wykształciły sobie specjalistyczne organy, dzięki którym mogą składać jajeczka w kwiatach rośliny. Jednocześnie przenoszą pyłek z jednego kwiata do inne. Tymczasem larwy ćmy żywią się wyrastającymi nasionami juki, ale oczywiście tylko niektórymi. Większość pozostaje nienaruszona.  (źródło - Wikipedia)
Przędziorek chmielowiec - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych. Powszechny szkodnik, żerujący na różnych roślinach. Samice maja kształt owalny, zmieniają barwę w zależności od pory roku. (żródło - Wikipedia)
- R -
#
- S -
Sukulenty - grupa kserofitów, czyli roślin, które przystosowały się do życia w warunkach bardzo gorących dzięki możliwości magazynowania wody w różnych tkankach. (źródło - Wikipedia)
- T -
Tarcznikowate, tarczniki (Diaspididae) - rodzina owadów z rzędu pluskwiaków licząca około 1400 gatunków, w większości szkodników roślin uprawnych. (źródło - Wikipedia)
- U -
#
- W -
#
- Y -
Yucca – rodzaj roślin z rodziny agawowatych. Liczy około 50 gatunków bylin, krzewów i drzew. Występuje w Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej i na Azorach. (źródło - Wikipedia)
- Z -
Zgnilizna twardzikowa - najpoważniejsza choroba juk. Powodują ją grzyby rozwijające się w zdrewniałej łodydze, która staje sie miękka wskutek czego roślina zaczuna obumierać. Więcej na: http://dom.gazeta.pl/ogrody/1,72157,122269.html

©2008 jukka.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone.